VESILIIKENNELAKI ASTUU VOIMAAN 1.6.2020

25.2.2020

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Se tuo mukanaan muutoksia veneilijälle. Niihin on hyvä  
valmistautua jo kuluvalla veneilykaudella. Uudessa laissa on vanhan lain tapaan velvoite pitää pelastusliivit  
mukana aina moottoriveneessä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä. Muutoksia on sen sijaan  
tulossa siihen, kenen vastuulle vapaa‐ajan veneilyn turvallisuus kuuluu. Tämä on merkittävä muutos.  
Muutos liittyy vapaa‐ajan vesillä liikkumista koskevaan päällikkösääntelyyn. Ammattiliikenteessä  
päällikkösääntelyä on ollut jo kauan, mutta huviveneilyssä asia on uusi. 


Veneen päällikkö vastaa vesikulkuneuvon kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Näin ollen hän vastaa  
muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna silloin, kun olosuhteet  
eli esimerkiksi sää tai aallokko niin vaativat. Lisäksi hän vastaa siitä, että vesikulkuneuvo on aiottuun  
matkaan ja olosuhteisiin nähden turvallinen, ja että sen varusteet ovat kunnossa ja helposti saatavilla.  


Tarkemmin lain sisältöön voi tutustua valtioneuvoston sivulla

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vesiliikennelaki-uudistuu


Lähde SPV Katsastus infi 1/2020