Nesteen Venekerho ry

Nesteen Venekerho ry (NVK) on rekisteröity yhdistys, joka perustettiin Porvoossa 28.5.1968.

Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo.

NVK on Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) jäsenseura.
NVK kuuluu myös Suomen Navigaatioliittoon (SNL), jonka henkilöjäseniä voivat olla liiton myöntämän kipparipätevyyden omaavat kerholaiset.
Huom! Jäsen- ja rekisteröintiasiat em. kattojärjestöihin hoidettava NVK:n yhteyshenkilöiden kautta.

Tavoite

Yhdis­tyksen tarkoitukse­na on tukea veneurheilun harrastusta ja veneretkei­lyä sekä edis­tää vesillä liikku­misen turvallisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja hallinnoida satama-alueita, laitureita, venepaikkoja, telakka-alueita, telakointipaikkoja, virkistysalueita, rakennuksia sekä veneiden ja muiden vesikulkuneuvojen kiinnittämiseen, huoltamiseen ja säilyttämiseen liittyviä laitteita ja rakennelmia ja muita sellaisia laitteita, laitoksia, rakennuksia, tiloja ja paikkoja, jotka liittyvät yhdistyksen tarkoitukseen tai tukevat sitä, sekä tarjota yhdistyksen alueita jäsenten käytettäväksi.

Kotisatama ja kerhosaari

Jäsenien käytössä on Kilpilahdessa kotisatama laituri- ja poijupaikoin, sekä talvitelakointipaikoin. Lisäksi jäsenten käytössä on kerhosaari Porvoon saaristossa. Lisätietoja Jäsensivujen "Satama" ja "Kerhosaari" -välilehdillä. 

Kerhosaaren sauna