Jäsenasiat

Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet ovat kunnia-, vuosi- tai perhejäseniä.

Yhdistyksen vuosijäsenyyttä voi anoa Neste Oil Oyj:n (jäljempänä yhtiö) ja sen osak­kuus­yhti­ön palveluksessa oleva tai niistä eläkkeelle jäänyt henkilö. Jäsenyyttä voi anoa myös Kilpilahden tai Naantalin tuotantoalueella kemianalalla toimivien yhtiöiden palve­luksessa oleva henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tar­koituspe­rien toteut­tami­seksi. Lisäksi vuosijäsenyyttä voi anoa Nesteen Venekerho ry:n perhejäsen.

Perhejäsenyyttä voi anoa vuosijäsenen ruokakunnassa asuva puoliso ja lapsi.

Uuden vuosijäsenen ja perhejäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuk­sen perus­teella.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä vuosiko­kouksen päätök­sellä kutsua jäsenen tai muun henkilön, joka erityisesti on ansioitu­nut yhdistyk­sen tar­koitusperien toteut­tamisessa tai sen toiminnan tukemi­sessa.

Vuosijäsenet ja perhejäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismak­sun ja vuotui­sen jäsenmaksun. Perhejäsentä ei voida valita yhdis­tyksen hallituk­seen.

Liittymismaksut

  • vuosijäseneltä   20 €
  • perhejäseneltä    5€

Vuotuinen jäsenmaksu

  • vuosijäseneltä   20 €
  • perhejäseneltä    5€

Olen kiinnostunut Nesteen Venekerho Ry:n jäsenyydestä.

*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Jäsenhakemus ja muuta jäsenyyteen liittyvää

PDF-tiedostoNVK jäsenhakemus lomake 6.8.15doc.pdf (65 kB)
Tulosta, täytä ja allekirjoita Lähetä joko postitse tai sähköpostilla (pdf tiedosto) lomakkeen sisältämien ohjeiden mukaisesti.

EROANOMUS

Jos jostain syystä et enään halua olla Nesteen venekerho Ry:n jäsen, vaan erota kyseisestä yhdistyksestä, voisitteko ystävällisesti täyttää ja lähettää oheisen lomakkeen.

*
*

Lähettämällä tämän lomakkeen, ilmaisen tahtoni erota Nesteen Venekerho Ry:stä.

Samalla vakuutan että NVK:n halinnoimalla alueilla tai kiinteistöissä ei ole mitään omaisuuttani.

Lisäksi olen luovuttanut NVK:n edustajalle hallussani olleen NVK:n omaisuuden esim. avaimet.

Sitoudun myös suorittamaan eroamisvuotena maksettavaksi langenneet maksut.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.