Jäsenasiat

Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet ovat kunnia-, vuosi- tai perhejäseniä.

Yhdistyksen vuosijäsenyyttä voi anoa Neste Oyj:n ja sen osakkuusyhtiön palveluksessa oleva tai niistä eläkkeelle jäänyt henkilö. Jäsenyyttä voi anoa myös Kilpilahden tuotantoalueella kemianalalla toimivien hallituksen kulloinkin määrittelemien yhtiöiden palveluksessa oleva henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Perhejäsenyyttä voivat anoa vuosijäsenen ruokakunnassa asuvat puoliso ja lapset. Perhejäsenyyden edellytyksenä on samassa ruokakunnassa asuminen vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenyys ei oikeuta yhdistyksen alueiden käyttämiseen eikä muihinkaan yhdistyksen kunnia- ja vuosijäsenilleen tarjoamiin palveluihin. Perhejäsen voi kuitenkin käyttää yhdistyksen alueita siltä osin kuin perhejäsenen ruokakuntaan kuuluva vuosijäsen on saanut näitä käyttöönsä, joko tämän puolesta tai yhdessä tämän kanssa.

Uuden vuosijäsenen ja perhejäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua jäsenen tai muun henkilön, joka erityisesti on ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa tai sen toiminnan tukemisessa.

Jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen ilmoittaa hallitukselle yhteystietonsa sekä sähköpostiosoitteensa, johon näiden sääntöjen kohdan 14 mukaiset ilmoitukset voidaan toimittaa, ja huolehtii näiden tietojen pitämisestä ajantasaisina.

Vuosijäsenet ja perhejäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Perhejäsentä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen.

Liittymismaksu 30 €

Vuotuinen jäsenmaksu

  • vuosijäseneltä  30€
  • perhejäseneltä  15€

Olen kiinnostunut Nesteen Venekerho Ry:n jäsenyydestä.

*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Jäsenhakemus ja muuta jäsenyyteen liittyvää

PDF-tiedostoNESTEEN VENEKERHO Ry Jäsenhakemus.pdf (193 kB)
Tulosta, täytä ja allekirjoita Lähetä joko postitse tai sähköpostilla (pdf tiedosto) lomakkeen sisältämien ohjeiden mukaisesti.
PDF-tiedostoNVK ry säännöt 06 2017.pdf (230 kB)
Tutustu sääntöihin ennen, kuin lähetät hakemuksen.
PDF-tiedostoNVK Satama ja telakkasääntö 180203 final.pdf (354 kB)
NVK satama- ja telakointisäännöt

EROANOMUS

Jos jostain syystä et enään halua olla Nesteen venekerho Ry:n jäsen, vaan erota kyseisestä yhdistyksestä, voisitteko ystävällisesti täyttää ja lähettää oheisen lomakkeen.

*
*

Lähettämällä tämän lomakkeen, ilmaisen tahtoni erota Nesteen Venekerho Ry:stä.

Samalla vakuutan että NVK:n halinnoimalla alueilla tai kiinteistöissä ei ole mitään omaisuuttani.

Lisäksi olen luovuttanut NVK:n edustajalle hallussani olleen NVK:n omaisuuden esim. avaimet.

Sitoudun myös suorittamaan eroamisvuotena maksettavaksi langenneet maksut.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.